kanefusa

Cold Saw Blade

Cold Saw Blade Features

  • รองรับการตัดด้วยความเร็วสูงด้วยสารเคลือบพิเศษที่ ทนต่อการสึกหรอสูง ช่วยลดอัตราการบิ่นแตกของฟัน
  • ใช้งานได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพสูง
  • ประสิทธิภาพคงที่ในทุกความต้องการของลูกค้า

STANDARD TYPEcold-saw-blade