wikus

Bimetal Band Saw Blade

  • M42 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความทนทานต่อการสึกหรอสูงสำหรับการตัดทั่วไป
  • ส่วนหลังของใบเลื่อยทำจากเหล็กอัลลอยซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับการตัดต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ
  • เป็นใบเลื่อย coated ที่ตัดงานได้เต็มประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานยาวกว่า
Bi-metalBimetal Band Saw Blade
ConstantBimetal Band Saw Blade
VariableBimetal Band Saw Blade

 

*Other specifications are available upon request.
*Diamond coated and other specifications are available upon request.

 

MARATHON / SKALAR / SELEKTA / ECOFLEX

Bimetal Band Saw Blade