ประวัติการก่อตั้ง

ในปี 2518 คุณประวิทย์ กอบกุลสุวรรณ เป็นผู้ริเริ่มในการนำ Cutting Tools อาทิเช่น ใบเลื่อย วงเดือน และใบมีด จากประเทศญี่ปุ่น มาจำหน่ายให้แก่อุตสาหกรรมไม้ในประเทศไทย โดยก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสากล แมชินเนอรี่ เป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าคุณภาพ โดยมีการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ และแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ จากวันนั้นชื่อของไทยสากลได้รับการยอมรับและเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน ไทยสากลยังทำงานด้วยวิสัยทัศน์เดิม พร้อมเปลี่ยนจาก หจก.ไทยสากลแมชินเนอรี่ เป็น บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำกัด และได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่หลายอุตสาหกรรมรู้จักเป็นอย่างดี ไม่ใช่เพียงวงการอุตสาหกรรมงานไม้เท่านั้น หากยังครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมงานโลหะ, เยื่อและกระดาษ, พลาสติกและอะครีลิค, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องมือ ด้วยเช่นกัน

about 1

เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทางไทยสากลได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทยไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ซึ่งทำให้วันนี้ทางบริษัทฯได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Subtractive Manufacturing (SM) ไปสู่ Additive Manufacturing (AM) หรือที่เรียกกันว่า 3D Printing ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนโฉมกระบวนการผลิตในปัจจุบันที่เราคุ้นเคยไปอย่างสิ้นเชิง 3D Printing จะเป็นเทคโนโลยีที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆในการผลิตที่โลกไม่เคยทำได้ด้วยวิธีการผลิตปัจจุบันมาก่อน และด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างกระบวนการผลิตแบบ SM และ AM ไทยสากลจะสามารถนำเสนอ Solution ที่เต็มไปด้วยวิสัยทัศน์ให้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมทั้งด้านสินค้าและบริการด้วยกระบวนการผลิตแนวใหม่ และนี่จะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตเท่านั้น แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงจินตนาการของการออกแบบผลิตภัณฑ์อีกด้วย

กลุ่มบริษัท ไทยสากล กรุ๊ป

กลุ่มบริษัทไทยสากล กรุ๊ป เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์รวมทีมงานคุณภาพกว่า 200 ชีวิต ซึ่งปัจจุบันประกอบไปด้วย 4 บริษัทในเครือ ได้แก่

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จากัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายและให้บริการ เกี่ยวกับเครื่องมือตัดและเครื่องจักร แบบครบวงจร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตให้แก่ลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด”

ค่านิยมหลัก  “SHARP”
Smart – มีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหา และมีบุคลิกภาพที่ดี
Harmony – มีความสามัคคี ปรองดอง ร่วมมือร่วมใจให้เกิดผลสำเร็จ
Attitude – มีทัศนคติในการทำงานที่ดี จิตใจช่วยเหลือ และทำงานเป็นทีม
Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
Potential – มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ลูกค้าของเรา

6 อุตสาหกรรมหลัก

40 ประเภทธุรกิจ

1,500 ลูกค้า

งานไม้ :
 • ผู้ผลิตพลังงานชีวมวล
 • ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • ผู้ผลิตไม้อัด
 • ผู้ผลิตไม้วีเนียร์
 • ผู้ผลิตไม้ปาร์ติเคิล
 • ผู้ผลิตไม้ MDF
 • ผู้ผลิตไม้อัดแข็งฮาร์ดบอร์ด
 • ผู้ผลิตซีเมนต์บอร์ด
 • ผู้ผลิตพื้นสำเร็จ (flooring)
 • ผู้ผลิตของเล่น
 • ผู้ผลิตกรอบรูป
 • ผู้ผลิตวงกบประตูหน้าต่าง
 • โรงเลื่อย
 • ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
งานโลหะ :
 • ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอากาศยาน
 • ผู้จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ
 • ผู้จำหน่ายเหล็กโครงสร้าง
 • ผู้ผลิตเครื่องจักร
 • โรงงานผลิตขึ้นรูปอลูมิเนียม
 • โรงงานทองแดง
 • โรงงานทองเหลือง
 • ผู้ผลิตแม่พิมพ์ Mold และ Die
 • ผู้ผลิตท่อ
 • ผู้ผลิตอุปกรณ์สุขภัณฑ์
 • ผู้ผลิตเครื่องประดับ
 • ผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์
เยื่อกระดาษและกระดาษ :
 • โรงพิมพ์
 • ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
 • ผู้ผลิตเยื่อกระดาษ
งานพลาสติกและยาง :
 • อะคริลิค
 • เรซินพลาสติก
 • ถุงพลาสติก
 • เทปกาว
 • หนัง
 • ยาง
 • ยางรถยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ :
 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • แผงวงจรพิมพ์ (PCB)
เครื่องมือและอุปกรณ์ :
 • ผู้ผลิตเครื่องมือ
 • ผู้ผลิตหินเจียร